Türkiye Cumhuriyeti

Stokholm Büyükelçiliği

Bilgi Notları

Eğitim Müşavirliği Duyurusu, 09.02.2015

1416 sayılı Kanun kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı hesabına üniversiteler ile kamu kurum ve kuruluşları adına yüksek lisans ve doktora öğrenimi görmek amacıyla yurt dışına gönderilen öğrencilerden öğrenimlerini zamanında tamamlayamayanlar, gönderiliş amaçlarına uygun bir derece ile dönemeyenler, öğrenimlerini bitirdikten sonar iki aylık yasal sure içerisinde görev talep etmeyenler ve göreve başladıktan sonra istifa edenler taahhütlerini ihlal ettiklerinden tazminatlı duruma düşmektedirler.

Söz konusu öğrencilerden doktora derecelerini almadan yurda dönenlerin görev talep etmeleri halinde, başarıyla tamamlanan yüksek lisans derecesine tekabül eden süreler için mecburi hizmet yapması, başarısız olduğu doktora süresine tekabül eden kısmının ise tazminatını ödemesine ilişkin, Milli Eğitim Bakanlığı Hukuk Müşavirliği ile Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğünün görüşleri doğrultusunda uygulamaya gidilecektir.

Saygıyla duyurulur.