Türkiye Cumhuriyeti

Stokholm Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Dövizle Askerlik Hakkında Duyuru , 01.02.2016

6661 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte, dövizle askerlik ücreti, yasadaki şartları haiz yükümlüler için 1000 Avro veya karşılığı konvertibl döviz olarak değiştirilmiştir.

 

Yapılan değişikliklere ilişkin özet bilgi aşağıda sunulmaktadır.

 

-1 Şubat 2011 tarih ve 6108 Sayılı Kanunla 1111 sayılı Askerlik Kanununa eklenen geçici 43. madde geçerliliğini korumaktadır. Bu madde çerçevesinde başvuru yapacak yükümlülerin 10.000 Avro ödemesi gerekmektedir.

 

-27 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6661 sayılı Kanunla, 1111 sayılı sayılı Askerlik Kanununun Ek-1. maddesinin 1. fıkrası değiştirilmiş, 3. fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve geçici 53. madde ilave edilmiştir. Yapılan değişikliklerle:

 

a) Ödenecek döviz miktarı 6000 Avro'dan 1000 Avro'ya indirilmiştir.

 

b) Dövizle askerlikten yararlanmak için yükümlülerin başvurabilecekleri en son tarih 38 yaşlarını tamamlayacakları yılın 31 Aralık tarihi ile sınırlandırılmıştır.

 

c) Bedelin taksitle ödenmesi uygulamasına son verilerek ödemenin başvuru sırasında peşin olarak yapılması şartı getirilmiştir.

 

d) 6661 sayılı Kanunun 27 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe girmesinden önce yürürlükte bulunan mevzuat kapsamında dövizle askerlik hizmeti için toplamda 1000 Avro veya daha fazla konvertibl yabancı ülke parası karşılığı kadar ödemede bulunmuş yükümlülerin, askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılmaları sağlanmıştır.

 

e) 38 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvurmamış olanlar ile daha evvel başvurdukları halde dövizle ödemelerini süresi içinde tamamlamadıkları gerekçesiyle dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanların, yararlanma şartlarını taşıdıklarını 31 Aralık 2017 tarihine kadar Dış Temsilciliklerimize başvurmak suretiyle belgelendirmeleri ve başvurularının kabulünü müteakip 1000 Avro veya karşılığı konvertibl yabancı ülke parasını, başvuruları sırasında peşin ödemeleri kaydıyla yasanın sağladığı haklardan yararlanma imkanı tanınmıştır.

 

f) Halen ödemeleri devam edenler ile ödemelerini süresi içinde tamamlamadıkları gerekçesiyle daha evvel yasa kapsamından çıkarılanlardan 31 Aralık 2017 tarihine kadar yapacakları başvuruları uygun görülecek olanlara, 1000 Avro'nun üzerindeki ödemelerinin iade edilmeyeceği hükme bağlanmıştır.

 

Konu hakkında detaylı bilgi notu en kısa süre içinde Büyükelçiliğimiz web sayfasına (http://stokholm.be.mfa.gov.tr/AgencyInfoNotes.aspx) eklenecektir. Vatandaşlarımızın sözkonusu bilgi notunu okuduktan sonra olabilecek sorularını Büyükelçiliğimiz e-posta adresine (embassy.stockholm@mfa.gov.tr) göndermeleri rica olunur.

 

Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.