YURT DIŞINDA YÜKSEKÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN ÖZEL ÖĞRENCİLİK VE ASKERLİK İŞLEMLERİYLE İLGİLİ BİLGİ NOTU, 28.1.2014

T.C. STOKHOLM BÜYÜKELÇİLİĞİ

EĞİTİM MÜŞAVİRLİĞİ

YURT DIŞINDA YÜKSEKÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN ASKERLİK İŞLEMLERİYLE İLGİLİ BİLGİ NOTU

Tanımlar:

Özel Öğrencilik

Yurt dışında öğrenimleri süresince her türlü masrafları, kendi imkânları veya özel kuruluşlar tarafından karşılanan öğrenciye ‘Özel Öğrenci’ denir.

.Yüksek Öğretimde Öğrencilik Tanıma

Yurt dışında lisans ve lisansüstü seviyede öğrenim yapacakların öğrenciliklerinin tanınmasıyla ilgili işlemler eğitim müşavirliği veya ataşeliğince bunların bulunmadığı yerlerde konsolosluklarca yapılır.

Bir kişinin özel öğrenciliğinin Yurtdışı Temsilciliğince tanınabilmesi için ilgilinin dosya açtırması ve Devlet memuru olmaması şarttır

Öğrencilikle İlişik Kesme ve Diğer Hükümler

Öğrenimlerine başarı ile devam ettikleri halde askerlikle ilgili kanunlarda belirlenen yaş sınırı sonuna gelenlerin, öğrenimini tamamlayanların ve öğrenimden vazgeçenlerin öğrencilikle ilişikleri kesilir.

Öğrenim kurumuna devam etmeyen, öğrenim durumunu belgelendirmeyen ve üst üste iki yıl başarısız duruma düşen öğrencilerin öğrencilikle ilişikleri kesilir.

Askerlikle ilgili işlemler

Lisansüstü öğrenim yapan öğrencilerin askerlik sevk tehirlerinin uzatılması ile ilgili işlemleri müşavirliklerin veya ataşeliklerin teklifi üzerine MSB tarafından yapılır.

(Dayanak: Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik)

Yurt dışında kendi imkânlarıyla ön lisans, lisans veya lisansüstü örgün öğrenim yapmak isteyenlerin kanunların verdiği haklardan yararlanmak üzere aşağıda belirtilen belgelerle birlikte bulundukları ülkedeki eğitim müşavirliğine/ataşeliğine, bunların bulunmadığı yerlerde konsolosluğa başvurmaları gerekir.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

1) Özel Öğrenciliği Tanıma Başvuru Dilekçesi

●Aşağıdaki bağlantıdantemin edilebilir.

2) Özel Öğrenci Bilgi Formu

● Aşağıdaki bağlantıdan temin edilebilir.

2) Mezuniyet Belgesi

● Yurt içinde en son mezun olunan okuldan alınan diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi,

3) Yeni Tarihli Öğrenci Belgesi

● Öğrenim seviyesi ve dalını ve mümkünse öğrenime başlayış-bitiş tarihlerini gösteren son 3 ay içerisinde alınmış belge

4) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5) Askerlik Durum Belgesi (Terhis, Erteleme, Tehir, Muaf, vb.)

6) Vesikalık Fotoğraf (2 adet)

(Açıklama : Fotoğrafların arkasına ad ve soyad yazılmalıdır.)

Özel Öğrenciliği Tanınanların Yükümlülükleri

- Her öğretim yılı başı ve sonunda, öğrenim durumu hakkında temsilciliğe bilgi verilir.

- Adres değişikliği, öğrenimin yarıda bırakılması, mezun olunması durumu temsilciliğe bildirilir.

Kimlerin Öğrenciliği Tanınmaz

● Öğrenim görülecek ülkece tanınmamış olan kurumlarda öğrenim görenlerin,

●Yurt dışında açık yüksek öğretim yapan veya devam zorunluluğu bulunmayan kurumlara kayıtlı olanların,

● Askerlikleri ertelenemeyenler ve askerliğini yapmamış olanlardan bitirdikleri öğrenim seviyesiyle aynı veya daha alt seviyede bir öğrenim görmek isteyenlerin (Askeralma Yönergesi).

● Devlet memuru olanların (İlgili yönetmelik).

Kimlerin Öğrencilikle İlişiği Kesilir

- Lisans öğrenimi görenlerin 29; lisansüstü öğrenim görenlerin 35 yaşını doldurdukları yılın sonunda,

- Öğrenimini tamamlayanların,

- İki yıl üst üste başarısız duruma düşenlerin,

- Öğrenimi bırakanların,

- Öğrenim durumunu belgelendirmeyenlerin

- Öğrenimlerini yönetmelikte belirtilen sürelerde tamamlayamayanların,

- Öğrencilik dışında bir işle meşgul olanların (Askeralma Yönergesi, İlgili yönetmelik).

Askerlik İşlemleri

● Türkiye’ye giriş-çıkış yapacak olanların mağdur olmamaları için askerlik tecil ve pasaport işlemlerini yurt dışı temsilciliklerine zamanında yaptırmaları gerekir.

Bakaya durumuna düşenler askere sevklerini yeniden tehir ettirebilmeleri için savunmalarını Konsolosluk vasıtasıyla bağlı bulundukları askerlik şubesine gönderir. Askeri savcılıktan kovuşturmaya yer olmadığı veya askeri mahkemeden alınacak beraat kararı alınır. Bu karar ve yeni tarihli Öğrenim Durum Belgesi ile Eğitim Müşavirliği sevk tehir tekliflerini yaptırır.

Askerlik ertelemelerinde

- Lisans öğrenimi için okulların normal süresi kadar izin verilir. Ancak özre dayalı olarak bu süre 2 yıl uzatılabilir.

- Yüksek lisans öğrenimi için 2 yıl süre tanınır. Özre dayalı olarak bu süre 1 yıl uzatılabilir (İlgili yönetmelik, Md:16).

- Doktora düzeyindeki öğrenimler için 3 yıllık süre tanınır. Özre dayalı olarak bu süre 2 yıl uzatılabilir (İlgili yönetmelik, Md:16).

- Kayıtları dondurulanların bu süreleri, tam yıla tamamlanarak azamî öğrencilik süresine eklenir. Bu süre, iki yılı veya dört dönemi geçemez (Askeralma Yönergesi).

-Staj yaptıklarını belgelendirenlere 1 yılı geçmemek üzere staj izni verilir. (İlgili Yön.Md.:29)

Lisansüstü öğrenim süre ve planları, ilgili ülkedeki dış temsilcilikten alınan bilgiye dayalı olarak MSB tarafından farklı belirlenebilir. (İlgili Yönetmelik Md:16)

İletişim Bilgileri:

T.C. Stokholm Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği

Dag Hammarskjölds Väg 20, 115 27 Stockholm

Fax : 08-663 55 14

E-mail : stockholm@meb.gov.tr

İlgili Dosyalar

özel ögrenci_tanitma_dilekcesi

özel ögrenci_bilgiformu_dilekcesi

Pazartesi - Cuma

09:00 - 13:00 / 14:00 - 17:30

Konsolosluk Şubesi çalışma saatleri 09.00-13.00 Bütün işlemler için randevu alınması gerekmektedir.
19.4.2019 19.4.2019 Resmi Tatil
22.4.2019 22.4.2019 Resmi Tatil
1.5.2019 1.5.2019 Resmi Tatil (Emek ve Dayanışma Günü)
30.5.2019 30.5.2019 Resmi Tatil
4.6.2019 4.6.2019 Resmi Tatil (Ramazan Bayramının Birinci Günü)
6.6.2019 6.6.2019 Resmi Tatil (İsveç Milli Günü)
21.6.2019 21.6.2019 Resmi Tatil
15.7.2019 15.7.2019 Resmi Tatil (Demokrasi ve Milli Birlik Günü)
29.10.2019 29.10.2019 Resmi Tatil (Cumhuriyet Bayramı)
24.12.2019 24.12.2019 Resmi Tatil
25.12.2019 25.12.2019 Resmi Tatil
26.12.2019 26.12.2019 Resmi Tatil
31.12.2019 31.12.2019 Resmi Tatil