Dövizle Askerlik Başvurularina İlişkin Duyuru

Stokholm Büyükelçiliği 11.06.2020

Dövizle askerlik hizmeti kapsamında ödenmesi gereken döviz miktarı, 26 Haziran 2019 tarihinde yürürlüğe giren Kanun ile 240.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca her yılın ilk mesai günü tespit edilen döviz alış kuruna göre avro veya karşılığı kadar konvertibl yabancı ülke parası olarak düzenlenmiştir.

Aylık memur katsayısının her yıl 01 Ocak ve 01 Temmuz tarihlerinde yılda iki defa düzenlenmesi nedeniyle dövizle askerlik hizmetinden yararlanacak yükümlülerin, 01 Temmuz 2020 tarihinden itibaren yukarıda açıklanan mevzuat gereğince yeniden tespit edilecek olan döviz miktarını ödemeleri gerekmektedir.

Konuya ilişkin bilgi notumuzda da belirtildiği üzere, dövizle askerlik bedeli 01.01.2020- 30.06.2020 (30 Haziran dahil) tarihleri arasında geçerli olmak üzere 5.261,09 Avro karşılığı 55.124,65 SEK olup, anılan tarihe kadar yapılan işlemler bu meblağ üzerinden gerçekleştirilecektir.

Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığından alınan talimat çerçevesinde, dövizle askerlik başvuruları 01 Temmuz 2020 tarihinden, geçerli olacak yeni bedel Askeralma Genel Müdürlüğünce tespit edileceği tarihe kadar durdurulacaktır.

Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.

Atatürk

Hakkı Emre Yunt Ambassador
Monday - Friday

09:00 - 13:00 / 14:00 - 17:30

Personal Application for visas 09.30-13.00 Appointment must be arranged for all consular services.
4/10/2020 4/10/2020 Public Holiday (Good Friday)
4/13/2020 4/13/2020 Public Holiday (Easter Monday)
5/1/2020 5/1/2020 Public Holiday (International Workers Day)
5/21/2020 5/21/2020 Public Holiday (Ascension Day)
6/19/2020 6/19/2020 Public Holiday (Midsummer)
7/15/2020 7/15/2020 Public Holiday (Democracy and National Unity Day)
7/31/2020 7/31/2020 Public Holiday (First Day of Eİd)
10/29/2020 10/29/2020 Public Holiday (National Day of Turkey)
12/24/2020 12/24/2020 Public Holiday (Christmas Eve)
12/25/2020 12/25/2020 Public Holiday (Christmas Day)
12/31/2020 12/31/2020 Public Holiday (New Year's Eve)