T.c. Stokholm Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği Personel Alim İlani

Stokholm Büyükelçiliği 09.05.2019

TC STOKHOLM BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ PERSONEL ALIM İLANI

09/05/2019

BAŞVURU HAKKINDA GENEL BİLGİLER:

T.C. Stokholm Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği’nde münhal bulunan bir adet ‘Sözleşmeli Sekreter’ (4/B) kadrosunda personel istihdam edilecek olup konuya ilişkin ayrıntılar aşağıda yer almaktadır.

 1. Görev tanımı:

Sekreter, Müşavirliğin telefon ve diğer araçlarla dahili ve harici irtibatını sağlar, Müşavir randevularını düzenler, ziyaret ya da iş görüşmesi yapmak üzere gelenlere yardımcı olur, Müşavirliğin görev alanına giren konularda firma bilgilendirmesi ve eşleştirilmesi ile raporların hazırlanmasında ve ofisin idaresinde Ticaret Müşavirine yardım eder ve Müşavirlik faaliyetleri ile ilgili konularda Müşavirce verilecek diğer görevleri yapar.

 1. Adaylarda Aranacak Nitelikler:
 1. Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren bölümlerinden veya dengi yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak
 2. Yabancı uyruklular için, Türkçe ve ülkede geçerli uluslararası dile (İngilizce) vakıf olmak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması halinde ise bulunulan ülke diline (İsveççe) vakıf olmak ve bu ülkede geçerli uluslararası dili (İngilizce) bildiğini belgelemek
 3. Bilgisayar kullanımı konusunda yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olmak
 4. Görevin gerektirdiği temsil niteliklerine sahip olmak
 5. Çalışma şartlarının gerektirdiği bedensel ve zihinsel yeteneklere sahip olmak
 6. Görev yapılan ülkenin vatandaşlığına veya oturma ya da çalışma iznine sahip olmak
 7. Türk uyruklu adayın erkek olması durumunda askerlik görevini yapmış veya erteletmiş olmak
 8. Sabıka veya adli sicil kaydı olmamak
 1. Başvuru İçin Talep Edilen Belgeler*:

Sınava son başvuru tarihi 20/05/2019 Pazartesi günü mesai bitimi olup bu tarihten sonra yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Yukarıda yer alan nitelikleri taşıyan adaylar için gereken belgeler;

 1. İki adet fotoğraf
 2. Kimlik Belgesi fotokopisi (Nüfus Cüzdanı/Pasaport). Kimlik belgesinin yabancı bir kurum tarafından düzenlenmesi durumunda Türkçe Tercümesi eklenecektir.
 3. Son mezun olunan okuldan alınan Mezuniyet Belgesi fotokopisi (Diploma) ve Türkçe tercümesi.
 4. Özgeçmiş (CV) ve Türkçe tercümesi
 5. Varsa referans mektubu ve Türkçe tercümesi.
 6. Türk uyruklu erkek adaylar için askerlik terhis belgesi veya askerlikle ilişiği olmadığına dair belge.
 7. Varsa bildiği yabancı dilleri gösterir dil belgesi ve Türkçe tercümesi.

* Adayların yukarıda yer alan başvuruya konu edilecek belgeleri bir (1) asıl iki (2) fotokopi olarak hazırlamaları ve Karton Kapaklı Dosya’ya ekleyerek aşağıda yer alan adrese taahhütlü posta yoluyla veya elden teslim etmeleri ve ayrıca pdfformatında stockholm@ticaret.gov.tr; stockholm@ekonomi.gov.tradresine en geç 20/05/2019 tarihi mesai bitimine kadar göndermeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

UYARI

Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, İdare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

 1. Sınav:
  1. Başvuruların alınmasını müteakip başvuruda aranan şartları karşılayan ve nitelikleri uygun bulunan adaylar 27/05/2019 tarihinde saat 10:00’da yapılacak olan yazılı sınava ve 28/05/2019 tarihinde saat 10:00’da yapılacak olan sözlü sınava (Ticaret Müşavirliği sınav tarihleri ve saatlerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Söz konusu sınav tarihlerinde yapılacak muhtemel değişiklikler adaylara ayrıca bildirilecektir) başvuruda belirttikleri e-postaya gönderilecek tebliğ ile davet edilecektir. Belirtilen tarih ve saatte sınav yerinde bulunmayan adaylar sınava girme hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
  2. Yazılı sınav, İsveççe’den Türkçe’ye ve Türkçe’den İsveççe’ye metin tercümesi; İngilizce’den Türkçe’ye ve Türkçe’den İngilizce’ye metin tercümesi şeklinde yapılacaktır. Yazılı sınavda başarılı olamayan adaylar sözlü sınava davet edilmeyecektir.
  3. Sözlü sınavda, adayın İsveççe, Türkçe ve İngilizce bilgi düzeyi, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel yetenek ve genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı değerlendirilecektir.
  4. Adaylar sınava girerken geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport) ibraz etmek zorundadır.
 1. Başvuru Adresi:

T.C. Stokholm Büyükelçiliği

Ticaret Müşavirliği

Karlavägen 71, 114 49, Stokholm/İsveç

E-posta: stockholm@ticaret.gov.tr; stockholm@ekonomi.gov.tr

Telefon: + 46 8 661 64 83

Yazılı ve Sözlü Sınav Yeri:

T.C. Stokholm Büyükelçiliği

Dag Hammarskjölds Väg 20, 115 27, Stokholm/İsveç

Pazartesi - Cuma

09:00 - 13:00 / 14:00 - 17:30

Konsolosluk Şubesi çalışma saatleri 09.00-13.00 Bütün işlemler için randevu alınması gerekmektedir.
19.4.2019 19.4.2019 Resmi Tatil
22.4.2019 22.4.2019 Resmi Tatil
1.5.2019 1.5.2019 Resmi Tatil (Emek ve Dayanışma Günü)
30.5.2019 30.5.2019 Resmi Tatil
4.6.2019 4.6.2019 Resmi Tatil (Ramazan Bayramının Birinci Günü)
6.6.2019 6.6.2019 Resmi Tatil (İsveç Milli Günü)
21.6.2019 21.6.2019 Resmi Tatil
15.7.2019 15.7.2019 Resmi Tatil (Demokrasi ve Milli Birlik Günü)
29.10.2019 29.10.2019 Resmi Tatil (Cumhuriyet Bayramı)
24.12.2019 24.12.2019 Resmi Tatil
25.12.2019 25.12.2019 Resmi Tatil
26.12.2019 26.12.2019 Resmi Tatil
31.12.2019 31.12.2019 Resmi Tatil