Covid-19 Salgini Kapsaminda Askerlik İşlemlerine İlişkin Milli Savunma Bakanliği Duyurusu

Stokholm Büyükelçiliği 24.03.2020

Ülkemizde görülen COVID-19 salgını kapsamında silahaltına sevki yapılacak yükümlülerle ilgili alınacak ilave tedbirler Milli Savunma Bakanlığımızdan alınmakla aşağıda sunulmuştur.

- Bedelli askerlik hizmeti kapsamında 21 gün ve bir aylık temel askerlik eğitimine tabi tutulacak yükümlülerin sevkleri Nisan 2020 celp ‘e sevk döneminden itibaren ikinci bir emre kadar durdurulmuştur. Sevke ilişkin esaslar bilahare duyurulacaktır.

- Bedelli askerlik hizmeti dışında silahaltına alınacak diğer yükümlülerin (yedek subay ve yedek astsubay adayları ile altı aylık askerlik hizmetine tabi erler) celp ve sevk faaliyetlerine mevcut planlama çerçevesinde devam edilecektir.

- Askerlik şubesi başkanlıklarınca sevke tabi tutulacak yükümlülerden:

a. Sevki sırasında rahatsızlığını beyan edenler ile sevk tarihinden 15 gün önce yurtdışından döndüğünü beyan edenler/tespit edilenler “Sevkine Mani Hayati Öneme Haiz” bir hastalığının olup olmadığının belirlenmesi maksadıyla aile hekimine/toplum sağlığı merkezlerine sevk edilecektir.

b. Yapılan muayeneleri sonucu, COVID 19 teşhisi ile istirahat raporu alanlar, karantinaya alınmasına karar verilenler ile sevke tabi olduğu celp ve sevk döneminden önce karantinaya alındığı tespit edilenlerin, tabi oldukları celp ve sevk dönemini takip eden sınıflandırma döneminin ilk celp ve sevk dönemine kadar, sevkleri geri bırakılacaktır. Bu durumda bulunan yükümlülere sevk edilecekleri tarihe ilişkin 7201 sayılı Tebligat Kanunu çerçevesinde tebligat yapılacaktır.

c. (b) fıkrasında belirtilen teşhis dışında istirahat raporu alanların askere sevkleri 7179 sayılı Askeralma Kanununun 23’üncü maddesi esaslarına göre yürütülecektir.

Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.

Pazartesi - Cuma

09:00 - 13:00 / 14:00 - 17:30

Konsolosluk Şubesi çalışma saatleri 09.30-13.00 Bütün işlemler için randevu alınması gerekmektedir.
10.4.2020 10.4.2020 Resmi Tatil
13.4.2020 13.4.2020 Resmi Tatil
1.5.2020 1.5.2020 Resmi Tatil (Emek ve Dayanışma Günü)
21.5.2020 21.5.2020 Resmi Tatil
19.6.2020 19.6.2020 Resmi Tatil
15.7.2020 15.7.2020 Resmi Tatil (Demokrasi ve Milli Birlik Günü)
31.7.2020 31.7.2020 Resmi Tatil (Kurban Bayramının Birinci Günü)
29.10.2020 29.10.2020 Resmi Tatil (Cumhuriyet Bayramı)
24.12.2020 24.12.2020 Resmi Tatil
25.12.2020 25.12.2020 Resmi Tatil
31.12.2020 31.12.2020 Resmi Tatil