Duyuru - Büyükelçiliğimiz Eğitim Müşavirliği'ne Sözleşmeli Sekreter Alinacaktir

Stokholm Büyükelçiliği 09.04.2019

Büyükelçiliğimiz Eğitim Müşavirliğinde münhal bulunan 1 (bir) adet Sözleşmeli Sekreter pozisyonuna personel alınacaktır. Başvuruda bulunacak adaylarda aranacak şartlar ve başvuruda istenen belgeler aşağıda sunulmuştur.

Başvurular en geç 29 Nisan 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Büyükelçiliğimiz adresine (Dag Hammarskjölds Vag 20, 115 27, Stockholm) ulaşacak şekilde veya mesai saatleri içinde (hafta içi her gün 09:00-13:00 ve 14:00-17:30 saatleri arasında) şahsen yapılabilir. Postayla yapılan başvurularda meydana gelebilecek gecikme ve kayıplardan Büyükelçiliğimiz sorumlu değildir.

BAŞVURUDA BULUNACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

1- En az ortaöğretim mezunu veya dengi yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak, (Sekreterlik okulu veya yüksekokul mezunu olması tercih sebebidir)

2- Yabancı uyruklular için Türkçe veya uluslararası dillerden birisine vakıf olmak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması halinde ise bulunan ülke dilini veya bu ülkelerde geçerli uluslararası dillerden birisini bildiğini belgelendirmek,

3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

4- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten islenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

5- Askerlik durumu itibarıyla;

a) Askerlik ilgisi bulunmamak,

b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

6- 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

7- Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,

8- Yeterli düzeyde bilgisayar bilgisine sahip olmak ve ofis programlarını iyi derecede kullanmak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Başvuran kişinin dilekçesi,

2. Başvuran kişiye ait özgeçmiş,

3. Ortaöğretim veya dengi yabancı öğretim kurumları, sekreterlik okulu, yüksekokul diploma örnekleri ve tasdikli tercümeleri,

4. Yabancı uyruklular için Türkçe veya uluslararası dillerden birisini, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar için bulunan ülke dilini veya bu ülkelerde geçerli uluslararası dillerden birisini bildiğine dair belge,

5. T.C. uyruklular için tasdikli nüfus cüzdanı örneği, yabancı uyruklular için tasdikli kimlik kartı,

6. Aile Nüfus Kayıt Örneği,

7. İki adet vesikalık fotoğraf,

8. Görev yapmasına engel bir halinin olmadığına dair yazılı beyan,

9. Pasaport fotokopisi.


Pazartesi - Cuma

09:00 - 13:00 / 14:00 - 17:30

Konsolosluk Şubesi çalışma saatleri 09.00-13.00 Bütün işlemler için randevu alınması gerekmektedir.
19.4.2019 19.4.2019 Resmi Tatil
22.4.2019 22.4.2019 Resmi Tatil
1.5.2019 1.5.2019 Resmi Tatil (Emek ve Dayanışma Günü)
30.5.2019 30.5.2019 Resmi Tatil
4.6.2019 4.6.2019 Resmi Tatil (Ramazan Bayramının Birinci Günü)
6.6.2019 6.6.2019 Resmi Tatil (İsveç Milli Günü)
21.6.2019 21.6.2019 Resmi Tatil
15.7.2019 15.7.2019 Resmi Tatil (Demokrasi ve Milli Birlik Günü)
29.10.2019 29.10.2019 Resmi Tatil (Cumhuriyet Bayramı)
24.12.2019 24.12.2019 Resmi Tatil
25.12.2019 25.12.2019 Resmi Tatil
26.12.2019 26.12.2019 Resmi Tatil
31.12.2019 31.12.2019 Resmi Tatil