1978 Doğumlu Vatandaşlarimizin Dövizle Askerlik Başvurulari Hakkinda Duyuru

Stokholm Büyükelçiliği 07.11.2016

1978 DOĞUMLU VATANDAŞLARIMIZIN DÖVİZLE ASKERLİK BAŞVURULARI HAKKINDA DUYURU

27 Ocak 2016 tarih ve 29606 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6661 sayılı Kanun ile, dövizle askerlik ücreti, yasadaki şartları haiz yurtdışındaki tüm vatandaşlarımız için 1000 Avro veya karşılığı konvertibl döviz olarak değiştirilmiştir.

Sözkonusu kanunun getirdiği yeni yasal düzenlemeler ile, dövizle askerlikten yararlanmak için yükümlülerin başvurabilecekleri en son tarih 38 yaşlarını tamamlayacakları yılın 31 Aralık tarihi ile sınırlandırılmış ancak,anılan yasal değişikliklerin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle 38 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvurmamış olanlar ile daha evvel başvurdukları halde döviz ödemelerini süresi içinde tamamlamadıkları gerekçesiyle dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlara,1111 sayılı Askerlik Kanununun Ek-1. maddesinde yazılı yararlanma şartlarını taşıdıklarını 31 Aralık 2017 tarihine kadar Dış Temsilciliklerimize başvurmak suretiyle belgelendirmeleri ve başvurularının kabulünü müteakip 1000 Avro veya karşılığı konvertibl yabancı ülke parasını başvuruları sırasında peşin ödemeleri kaydıyla yasanın sağladığı haklardan yararlanma imkanı tanınmıştır (1111 sayılı Askerlik Kanunu-Geçici 53. madde).

Konuyla ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Dairesi Başkanlığından yazıda, yukarıda kaydedilen hususlar hatırlatılarak, 6661 sayılı Kanunla 1111 sayılı Askerlik Kanununa eklenen Geçici 53. maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle 38 yaşını tamamlamamış olan 1978 ve daha genç doğumluların bahsekonu geçici maddeden yararlandırılmasına imkan bulunmadığı, Askerlik Kanununun Ek-1. ve Geçici 53. maddesi uyarınca, 1978 doğumluların dövizle askerlik başvurusunda bulunabilecekleri en son tarihin31 Aralık 2016olduğu bildirilmiştir.

Konsolosluk Şubemizde halen yoğun bir şekilde dövizle askerlik başvurusu alınmaktadır. Randevu sistemi ancak Mart ayına randevu vermektedir. 1978 doğumlu vatandaşlarımızın mağdur olmamalarını teminen başvuruları öğleden sonra alınacaktır. 1978 doğumlu vatandaşlarımızın Büyükelçiliğimize e-posta göndererek (embassy.stockholm@mfa.gov.tr) bir an önce randevu almaları ve 31 Aralık 2016 tarihinden önce işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir.

Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.

Pazartesi - Cuma

09:00 - 13:00 / 14:00 - 17:30

Konsolosluk Şubesi çalışma saatleri 09.00-13.00 Bütün işlemler için randevu alınması gerekmektedir.
19.4.2019 19.4.2019 Resmi Tatil
22.4.2019 22.4.2019 Resmi Tatil
1.5.2019 1.5.2019 Resmi Tatil (Emek ve Dayanışma Günü)
30.5.2019 30.5.2019 Resmi Tatil
4.6.2019 4.6.2019 Resmi Tatil (Ramazan Bayramının Birinci Günü)
6.6.2019 6.6.2019 Resmi Tatil (İsveç Milli Günü)
21.6.2019 21.6.2019 Resmi Tatil
15.7.2019 15.7.2019 Resmi Tatil (Demokrasi ve Milli Birlik Günü)
29.10.2019 29.10.2019 Resmi Tatil (Cumhuriyet Bayramı)
24.12.2019 24.12.2019 Resmi Tatil
25.12.2019 25.12.2019 Resmi Tatil
26.12.2019 26.12.2019 Resmi Tatil
31.12.2019 31.12.2019 Resmi Tatil