Türkiye Cumhuriyeti

Stokholm Büyükelçiliği

Büyükelçinin Mesajı

İsveç ile dört yüzyılı geçen yerleşik diplomatik ilişkilerimize dayanan yakın işbirliğimiz gelişerek sürmektedir. 1923’ten bu yana Stokholm’deki Büyükelçiliğimizin aralıksız faaliyet göstermesi, bu yakın işbirliğinin göstergesidir.

Uluslararası gelişmeler ve sorunlar karşısında paylaştığımız ortak görüşler ile İsveç’in AB üyeliğimize verdiği desteği her düzeydeki temaslarımızda memnuniyetle müşahede etmekteyiz. Ülkemiz ile İsveç arasında muhtelif konulara ilişkin gerçekleştirilen ikili danışmaların yanı sıra, çok taraflı uluslararası platformlardaki yakın diyalogumuz sayesinde, iki ülke arasındaki işbirliği ilerlemeye ve derinleşmeye devam etmektedir. 2013 yılında gerek Cumhurbaşkanımızın gerçekleştirdikleri Devlet Ziyareti,  gerek Sayın Başbakanımızın gerçekleştirdikleri Resmi Ziyaret, iki ülke makamları arasındaki yakın işbirliğini göstermesi açısından iyi birer örnek teşkil etmektedir.

İsveç’le siyasi düzeydeki bu yakın işbirliğinin mevcut ekonomik, kültürel ve sosyal bağlarımızın daha da geliştirilmesi suretiyle desteklenmesi önem taşımaktadır. Bu çerçevede, mevcut ikili ticaret hacmimiz ile karşılıklı yatırımların daha da geliştirilmesi ve bilhassa yeni teknolojilerin kullanıldığı ortak projelerin hayata geçirilmesinin öncelikli hedefler olduğunu düşünüyorum.

İsveç’te yaşayan 100 binden fazla vatandaşımız iki ülke arasındaki yakın işbirliğine önemli bir katkıda bulunmaktadır. İsveç’te yaşayan vatandaşlarımız ve ülkemizi ziyaret eden İsveçli misafirlerimiz başta olmak üzere, toplumlararası temaslar sayesinde mevcut yakın işbirliğimizin ortak değerler temelinde güçlü kültürel bağlarla daha da pekiştirileceğinden eminim.

Bu vesileyle, Stokholm Büyükelçiliği mensupları adına web sayfamızın bütün ziyaretçilerini saygı ve sevgiyle selamlıyor, esenlikler diliyorum.

Kaya Türkmen
Büyükelçi